Les sessions individuals tenen una duració d’una hora aproximada. 

Inicialment establim una pauta de trobades setmanal, quinzenal o bé cada tres setmanes, depenent del motiu de la consulta i la disponibilitat de cadascú. 

Alguns dels motius més tractats en teràpia individual són: 

  • Dificultats per gestionar les relacions familiars.
  • Dificultats per gestionar les relacions de parella.
  • Ajuda per gestionar millor la pressió i l’estrés laboral.
  • Millora de la comunicació i l’assertivitat. Saber dir no sense sentir-se culpable.
  • Gestió de la separació amb la parella. 
  • Aprendre a gestionar i frenar l’angoixa. 
  • Adquisició d’eines per a conèixer-se a si mateix/a. Millora de l’autoestima i confiança. 
  • Detectar i saber gestionar relacions insanes.