Què és una Fòbia Simple?

La característica principal de les fòbies específiques és la por intensa i persistent davant determinats objectes o situacions. L’exposició davant l’estímul fòbic provoca gairebé invariablement respostes immediates d’ansietat, la intensitat de la qual està relacionada amb la proximitat o amb la possibilitat d’escapar. Encara que el subjecte reconeix que la seva por és excessiva o irrazonable (excepte en nens), l’estímul o la situació és activament evitat sempre que sigui possible. És possible que el subjecte no hagi d’enfrontar-se en la seva vida quotidiana davant aquest estímul o situació (p. ex., por a volar en una persona que no ha de realitzar llargs desplaçaments, o por a les serps en una persona que viu en un entorn urbà), en tal cas no es fa el diagnòstic de fòbia específica, ja que l’evitació, por o anticipació ansiosa davant aquest estímul no interfereix significativament amb l’activitat normal.

Existeixen quatre tipus de fòbies específiques en funció de l’estímul o situació fòbics: animal, mediambiental (p. ex. tempestes), sang (s’inclouen també els procediments mèdics invasius com les injeccions), i situacional (p. ex. transports públics, túnels, ponts, ascensors, vol, conducció, llocs tancats). En un cinquè grup s’inclouen altres tipus d’estímuls o situacions fòbiques no recollides en els tipus anteriors (p. ex. situacions en les quals existeixi la possibilitat de contagiar-se d’una malaltia). En molts casos apareixen simultàniament diversos tipus de fòbies, havent d’especificar en el diagnòstic tots els que es presentin.