QUÈ SÓN ELS TRASTORNS DE PERSONALITAT ?

Un trastorn de personalitat és un patró rígid i permanent en el comportament de l’individu que li genera malestar o dificultats en les seves relacions i en el seu entorn. Els trastorns de la personalitat tenen el seu inici en l’adolescència o al principi de la vida adulta.

Els trastorns de la personalitat estan reunits en tres grups de característiques similars:

• Grup A : trastorn paranoide, esquizoide i esquizotípico de la personalitat. Els subjectes amb aquests trastorns solen semblar rars o excèntrics.

• Grup B : trastorn antisocial, límit, histriónico i narcisista de la personalitat. Els subjectes amb aquests trastorns solen semblar dramàtics, emotius i inestables.

• Grup C : trastorn per evitació, per dependència i obsessiu-compulsiu de la personalitat. Els subjectes amb aquests trastorns solen semblar ansiosos o temorosos.

Vegem les característiques de cada trastorn de personalitat:

  • Trastorn paranoide de la personalitat : caracteritzat per la suspicàcia i la desconfiança. Les intencions dels altre so interpretades com a malicioses.
  • Trastorn esquizoide de la personalitat : caracteritzat per la inhibició emocional i el retraïment. L’individu amb aquest trastorn se sent més còmode estant sol i relacionant-se poc amb els altres.
  • Trastorn esquizotípico de la personalitat : caracteritzat per les dificultats per a les relacions socials associat amb malestar agut així com distorsions de pensament i de percepcions juntament amb excentricitats del comportament.
  • Trastorn antisocial de la personalitat : caracteritzat per un patró de menyspreu i violació dels drets dels altres. Falta de control dels impulsos i irresponsabilitat persistent sense remordiments ni culpabilitat.
  • Trastorno límit de la personalitat : caracteritzat per un estil inestable en les relacions, la autoimagen i l’afectivitat. Amb grans esforços per evitar l’abandó real o imaginari. Són freqüents en aquest tipus de personalitat els intents de suïcidi.
  • Trastorn histriónico de la personalitat : caracteritzat per una excessiva emotivitat i una cerca d’atenció. Fàcilment sugestionable, utilitza l’aspecte físic per cridar l’atenció amb un comportament sexualment provocador i seductor.
  • Trastorn narcisista de la personalitat : caracteritzat per la grandiositat, una necessitat d’admiració i una falta d’empatia. Amb fantasies d’èxit il·limitat, poder, brillantor, bellesa o amor imaginaris.
  • Trastorn de la personalitat per evitació : caracteritzat per la inhibició social, els sentiments d’inferioritat i una hipersensibilitat a l’avaluació negativa. Poc inclinat a implicar-se en relacions amb la gent si no està segur que va a agradar.
  • Trastorn de la personalitat per dependència : caracteritzat per una necessitat general i excessiva que s’ocupin d’un, que ocasiona un comportament de submissió i cerca de protecció en els altres amb una marcada por a la separació.
  • Trastorn obsessiu-compulsiu de la personalitat : caracteritzat per una preocupació per l’ordre, el perfeccionisme i el control mental i interpersonal a costa de l’espontaneïtat, la flexibilitat i l’eficiència.