Què és el Trastorn Obsessiu Compulsiu?

La característica essencial del trastorn obsessiu-compulsiu és la presència de compulsions de caràcter recurrent, prou greus com per provocar pèrdues de temps significatives (p. ex. més d’1 hora al dia) o una deterioració significativa de les activitats del subjecte. En algun moment del transcurs d’aquest trastorn l’individu reconeix que aquestes obsessions o compulsions són exagerades o irracionals.

Les obsessions són pensaments, idees, impulsos o imatges de caràcter persistent que l’individu considera intruses i inadequades i que provoquen ansietat i malestar significatiu.

Les obsessions més freqüents versen sobre temes com:

• La contaminació (p. ex. contreure una malaltia en encaixar la mà a algú).

• Dubtes repetitius (p. ex. preguntar-se si ha tancat la porta amb clau).

• Ordenar les coses (p. ex. intens malestar davant els objectes desordenats).

• Impulsos de caràcter agressiu o horrorós (p. ex. ferir a un nen o matar a algú).

• Fantasies sexuals (p. ex. una imatge pornogràfica recurrent).

L’individu que té obsessions intenta amb freqüència ignorar o suprimir aquests pensaments o impulsos o bé neutralitzar-los mitjançant altres idees o activitats. Aquestes són les compulsions (p. ex. revisar una vegada i una altra si el forn està apagat).

Les compulsions es defineixen com a comportaments (p. ex. rentat de mans, posada d’ordre d’objectes, comprovacions) o actes mentals (p. ex. resar, explicar o repetir paraules en silenci), el propòsit del qual és prevenir o alleujar l’ansietat o el malestar. Per exemple, els individus que estan obsessionats amb la possibilitat de contreure una malaltia pot alleujar aquest malestar rentant-se les mans una vegada i una altra, els individus obsessionats amb pensaments blasfems no desitjats poden veure’s alleujats explicant d’1 a 10 i del 10 a 1 cent vegades per cadascun d’aquests pensaments.