Què és l’Estrès Postraumátic?

La característica essencial d’aquest trastorn és l’aparició de símptomes que apareixen després de l’exposició a un esdeveniment estresante i traumàtic on l’individu es veu embolicat en fets que suposen un perill real per a la seva vida o una amenaça per a la seva integritat física.

L’individu pot haver intervingut o presenciat esdeveniments on es produeixen morts, ferits o amenaça per a l’existència pròpia o aliena, o pot haver-los conegut per informacions de persones properes.

La resposta del subjecte a aquests esdeveniments inclou temor, desesperança i horrors intensos (en els nens, comportament desestructurat o agitat).

El quadre simptomàtic que presenta el subjecte posteriorment a l’esdeveniment traumàtic ha d’incloure la reexperimentación persistent de l’esdeveniment traumàtic, l’evitació dels estímuls associats a ell i el embotamiento de la capacitat de resposta, a més de símptomes persistents d’activació (arousal).

El quadre simptomàtic complet ha d’estar present més d’1 mes, i provoca malestar significatiu i deterioració social, laboral o de les altres àrees importants de l’activitat de l’individu.

Entre els esdeveniments traumàtics que poden originar l’estrès postraumático s’inclouen: els combats de guerra, atacs personals violents (agressió sexual i física, atracaments, robatori de propietats), ser segrestat, es pres com a ostatge, tortures, empresonaments, desastres naturals o provocats per l’home, accidents automobilístics greus o diagnòstic de malalties potencialment mortals.

En els nens, pot tenir el caràcter de traumàtic l’experiències sexuals inusuals per a la seva edat encara que no siguin violentes.