Addicció a Internet

La capacitat addictiva d’internet deriva d’una difusió cada vegada més generalitzada, de la seva presència en els llocs més significatius per a una persona (la llar, el centre de treball o d’estudi, els llocs d’oci, etc.), del seu baix cost i de les seves immenses possibilitats de relacionar-se amb uns altres, produint un ràpid canvi en les nostres vides, modificant hàbits, costums, formes de relacionar-se, de trobar informació, etc., representant en la major part dels casos, implicar-se en activitats positives que generen molts avantatges. No obstant això, algunes persones vulnerables poden quedar atrapades en una realitat virtual, substituint la seva vida exterior i generant una falsa identitat que s’adapta als seus desitjos i que es deriven de les possibilitats de la xarxa, ja que aquesta permet a més de l’anonimat, satisfer dos tipus de necessitats bàsiques:

1a) L’estimulació solitària: cerca d’informació imatges o fins i tot sons, jocs solitaris, obtenció de programes, llibres, etc.

1b) La cerca d’interacció social :(xats, fòrums de discussió, correu electrònic, les pàgines web i els canals de jocs “en línia” (Echeburúa, Amor i Cenea, 1998).

L’addicció a Internet i a les xarxes socials és un fenomen preocupant que suposa uns temps de connexió anormalment alts. No obstant això, l’abús d’Internet pot ser una manifestació secundària a una altra addicció principal (l’addicció al sexe, al joc o a les compres, per exemple) o a altres problemes psicopatológicos, tals com la depressió, la fòbia social o altres problemes de tipus impulsiu-compulsiu (el TOC, per exemple), o parafilias (pedofilia, voyeurisme, etc.

El característic de l’addicció a Internet és que ocupa una part central de la vida de la persona, que ho utilitza per escapar de la vida real i millorar el seu estat d’ànim. L’abús de les xarxes socials pot provocar una pèrdua d’habilitats en l’intercanvi personal i desembocar en una espècie d’analfabetisme relacional i facilitar la construcció de relacions socials fictícies.

L’addicció a internet consisteix en una pèrdua de control de la persona davant aquest tipus de conductes que tenen com a característiques produir dependència, síndrome d’abstinència, tolerància, viure para i en funció d’aquesta conducta, etc., on la persona orienta tota la seva vida a estar pendent d’internet, arribant a abandonar altres activitats, especialment en adolescents, els qui amb l’excusa de la seva addicció abandonen els seus estudis, o per superar un altre problema es refugien en la mateixa.

Internet podria ser, en la majoria dels casos, solament un mitjà o “lloc” on alimentar altres addiccions o trastorns (P. ex. addicció al sexe, ludopatía o parafilias), encara que també existeix l’addicció a Internet per si mateix

QUAN COMENÇA LA DEPENDÈNCIA A INTERNET?

La dependència a internet comença d’una forma gradual, sent els signes inicials els següents:

1· La comprovació reiterada i irrefrenable del correu electrònic

1· La inversió injustificada de temps i diners en serveis “en línia”.

1· El que era una afició o un instrument de treball o d’estudi es converteix en la part central de la vida de la persona.

1· Internet no s’utilitza merament per obtenir informació, sinó com una manera de buscar una satisfacció immediata i de fugir dels problemes.

1· Alteracions d’humor.

1· Ansietat i impaciència per la lentitud de les connexions o per no trobar el que es busca o a qui es busca.

1· Estat de consciència alterat (amb una total focalització atencional).

1· Irritabilitat en cas d’interrupció.

1· Incapacitat per sortir-se de la pantalla (fins i tot per menjar o atendre una cita a l’hora convinguda), etc.

1· La persona comença a augmentar la seva dependència d’internet fins a aïllar-se de l’entorn.

1· Deixa de parar esment a altres aspectes de les obligacions laborals i acadèmiques i de la vida social.

SENYALS D’ALARMA QUE ENS PODEN INDICAR QUE ANEM EVOLUCIONANT CAP A UNA ADDICCIÓ

Els principals senyals d’alarma que denoten una possible addicció a internet i que poden ser un reflex de la conversió d’una afició en una addicció són les següents (Young, 1998):

1· Privar-se de somni (<5 hores) per estar connectat a la xarxa, a la qual es dedica uns temps de connexió anormalment alts.

1· Descurar altres activitats importants, com el contacte amb la família, les relacions socials, l’estudi o la cura de la salut.

1· Rebre queixes en relació amb l’ús de la xarxa d’algú proper, com els pares o els germans.

1· Pensar a la xarxa constantment, fins i tot quan no s’està connectat a ella i sentir-se irritat excessivament quan la connexió falla o resulta molt lenta.

1· Intentar limitar el temps de connexió, però sense aconseguir-ho, i perdre la noció del temps.

1· Mentir sobre el temps real que s’està connectat o jugant a un videojoc.

1· Aïllar-se socialment, mostrar-se irritable i baixar el rendiment en el treball o els estudis.

1· Sentir una eufòria i activació anòmales quan s’està davant de l’ordinador. D’aquesta manera, connectar-se a l’ordinador gens més arribar a casa, ficar-se en Internet gens més aixecar-se i ser l’últim que es fa abans de ficar-se al llit, així com reduir el temps de les tasques quotidianes, tals com menjar, dormir, estudiar o xerrar amb la família, configuren el perfil d’un addicte a Internet. Més que el nombre d’hores connectat a la xarxa, el determinant és el grau d’interferència en la vida quotidiana (Davis, 2001).

CARACTERÍSTIQUES DE PERSONALITAT DE L’ADDICCIÓ A INTERNET

Hi ha certes característiques de personalitat o estats emocionals que augmenten la vulnerabilitat psicològica a les addiccions:

1· Impulsividad

1· Disforia (estat anormal de l’ànim que es vivència subjectivament com a desagradable i que es caracteritza per oscil·lacions freqüents de l’humor);

1· Intolerància als estímuls displacenteros, tant físics (dolors, insomni, fatiga, etc.) com a psíquics (disgustos, preocupacions, responsabilitats, etc.).

1· Problemes de personalitat

1· Baixa autoestima

1· Manca de relacions

1· Manca d’objectius

1· Falta d’habilitats socials

1· Timidesa

1· Estil de afrontamiento inadequat davant les dificultats de la vida diària.

1· Manca d’un afecte consistent i que intenten omplir aquesta manca amb altres conductes (compres, joc, internet o treball)

1· Fantasia descontrolada

1· Atenció dispersa i tendència a la distraibilidad

1· Introversió acusada

1· Nivell alt de cerca de sensacions

TRASTORNO D’ADDICCIÓ A INTERNET, (Young, 1996).

11. Tolerància: 1a. Necessitat d’invertir una quantitat major de temps a la xarxa per aconseguir el mateix grau de satisfacció.1b. Satisfacció cada vegada menor amb l’ús continu de la mateixa quantitat de temps en internet12. Síndrome d’abstinència: (dos o més dels següents símptomes).1a. Agitació psicomotriu.

1b. Ansietat.

1c. Pensaments obsessius sobre el que està passant en Internet.

1d. Fantasies o somnis en relació amb la xarxa.

1i. Moviments dels dits voluntaris o involuntaris relacionats amb el teclejat.

1f. Ús d’internet per alleujar aquests símptomes.

13. L’accés és més freqüent o durant períodes més perllongats del que es tenia planejat.

4. Desig persistent o esforços infructuosos de posar fi o de limitar l’ús d’internet.

15. Inversió de molt temps en activitats relacionades amb l’ús d’internet: comprar llibres, fer nous assajos a la xarxa o amb les pàgines Web, etc.

16. Abandó o reducció d’activitats professionals, lúdiques o socials per culpa d’internet

17. Persistència en l’ús d’Internet malgrat els problemes físics, socials, professionals o psicològics que són causats o agreujats per l’ús d’Internet: privació de somni, problemes de parella, tardança al matí, abandó de les obligacions o pèrdua d’interès pels altres.

En definitiva, la dependència a Internet està ja instal·lada quan hi ha un ús excessiu associat a una pèrdua de control, apareixen símptomes d’abstinència (ansietat, depressió, irritabilitat) davant la impossibilitat temporal d’accedir a la Xarxa, s’estableix la tolerància (és a dir, la necessitat creixent d’augmentar el temps de connexió a Internet per sentir-se satisfet) i es produeixen repercussions negatives en la vida quotidiana. En aquests casos enganxar-se a una pantalla suposa una focalització atencional, redueix l’activitat física, impedeix diversificar el temps i anul·la les possibilitats d’interessar-se per altres temes. El subjecte mostra un ànsia per les xarxes socials i es produeix un flux de transrealidad que recorda l’experiència de les drogues (Greenfield, 2009; Griffiths, 2000).

Un subjecte amb una personalitat vulnerable, amb una cohesió familiar feble i amb unes relacions socials pobres corre un gran risc si es fes addicte si compta amb un hàbit de recompenses immediates, té l’objecte de l’addicció a mà, se sent pressionat pel grup i està sotmès a circumstàncies d’estrès (fracàs escolar, frustracions afectives, competitivitat, etc.) o de buit existencial (inactivitat, aïllament social, falta d’objectius, etc.).

No obstant això, a l’hora de parlar d’addicció a internet, cal ser acurat ja que no es té en compte les necessitats objectives (laborals, acadèmiques, etc.).

Addicció a Internet