Teràpia de parella II

Sembla que la nostra societat ha passat de basar-se en el suport mutu i les relacions interpersonals a la individualitat i relacions intrapersonales, de mirar pel ben de l’altre a buscar només el propi benefici, de buscar el coixí que millor ens venja als dos a buscar cadascun amb la qual més se senti a gust, perdent el compartir pel benefici propi. S’ha passat en general de la cooperació i suport mutu a la competència. Com això ha influït en les relacions de parella?

Les relacions de parella, igual que la societat, han passat d’un pol a un altre, en el qual cadascun dels membres depengui de manera extrema de l’altre per prendre una decisió o realitzar qualsevol activitat, a portar cadascun una vida paral·lela en la qual tots dos busquin la seva pròpia felicitat de manera individual.

A on està portant tot això? Com afecta a l’estat psicològic? Quin pol és el més adaptatiu?

Tot això ens està portant a una contínua cerca de la felicitat, a una frustració i a una vida en solitud, estant envoltats de gent. Hi ha un buit en els èxits que necessita ser omplert pel compartir amb l’entorn, la manca dels mateixos porta al subjecte a buscar el benestar per altres vies, la tan anhelada sensació de benestar. Tot això fa que tots dos membres de la parella tendeixin a elaborar projectes de vida paral·lels, els quals afavoreixen que els seus camins se separin en major mesura, convivint junts i vivint separats.

A nivell psicològic, el no compartir interessos comuns o plans de futur fa que el subjecte es desmotivi en major grau i no gaudi de la mateixa manera dels seus assoliments. Això pot generar en ocasions sensacions de buit o de no saber cap a on dirigir-se.Som uns éssers socials i necessitem de la resta per aconseguir el nostre benestar.

Com ocorre en molts altres aspectes, el millor és el punt mitjà dels pols, en el qual els membres de la parella busquen una felicitat comuna basada en el benestar d’un mateix sense oblidar a l’altre. En aquest punt es comparteixen objectius, projectes i aficions i al seu torn no es deixen de costat desitjos individuals, els quals són compartits amb la parella.

Teràpia de parella Sabadell II

És molt important que dediquis temps a escoltar a la teva parella, que comparteixis els teus somnis i assoliments, i junts aneu construint un camí en el qual hagi parades i dreceres en les quals cadascun pugueu descansar i gaudir dels vostres desitjos individuals.