Què és l’autoestima?

Existeixen moltes definicions d’autoestima. En terminos generals, podem dir que l’autoestima en els nens és la valoració que tenen de si mateixos.

És en la infància quan es construeixen els fonaments sobre els quals s’assenta l’autoestima. Un nen de 5 anys disposa ja de dades suficients com per formar-se una idea sobre qui és. Aquestes dades provenen, fonamentalment, del que els altres li diuen quan es relacionen amb ell, especialment els seus pares, com les persones més significatives per al nen.

Els nens amb bona autoestima són capaces d’acceptar-se amb els seus encerts i errors, valorar-se i tenir iniciativa, superar-se malgrat els fracassos. En definitiva, és capaç de voler-se. En contrapartida, els nens amb baixa autoestima creuen que no estan a l’altura de l’esperat i tindran una imatge negativa d’ells mateixos.

Beneficis d’una sana autoestima en els nens

Els nens amb una sana autoestima saben que ells són els responsables dels seus actes, i no atribueixen els seus èxits i fracassos a la sort, sinó a factors que depenen d’ells i que poden canviar. Els principals beneficis d’una sana autoestima en els nens són els següents:

Ser conscients dels seus assoliments i així fomentar una actitud basada en el “jo puc”.
Aprendre a creure en ells mateixos.
Desenvolupar un diàleg intern positiu.
Veure el costat bo de les coses.
Identificar les seves qualitats positives i àrees d’excel·lència.
Augmentar la confiança en ells mateixos ajudant-los a reconèixer les seves qualitats especials.
En definitiva, els nens amb una sana autoestima són aquells que compten amb unes habilitats socials adequades per poder afrontar amb èxit diferents situacions, tenen un alt nivell d’autocontrol dels seus impulsos i un optimisme que els ajuda a veure el costat mitjà ple de l’ampolla i que els allunya dels estats d’ànim depressius en la seva vida adulta.

Com millorar l’autoestima dels nens

L’autoestima no es pot canviar directament. La nostra experiència en consulta ens indica clarament que no per dir-li a un nen o adolescent que deixi de pensar de forma negativa sobre si mateix va a deixar de fer-ho immediatament. Per aconseguir canvis en aquest sentit, l’abordatge terapèutic ha de ser indirecte, a través de la combinació de diferents estratègies: en alguns casos es tractarà de canviar el comportament del nen, en altres de recompensar més explícitament els seus assoliments o de minimitzar els seus fracassos, desenvolupar habilitats socials…

Que els nens desenvolupin una sana autoestima implica també que aprenguin a acceptar-se tal com són, que reconeguin les seves limitacions per, des d’aquí, intentar millorar-les.

Autoestima nens