La durada de la sessió  és d’una hora aproximada.  Conjuntament amb la parella acordem les properes visites que poden ser cada setmana, quinzenalment o bé cada tres setmanes, depenent del motiu de la demanda, la disponibilitat i el procès de millora.

Alguns del motius de consulta més freqüents són: 

-Dificultats en la comunicació de parella. No hi ha comunicació o bé està deteriorada. No sabem com comunicar-nos.

-L’etapa de convivència després de l’enamorament. Gestió de conflictes de la vida diària.

-Eines per a la millora de la salut sexual de la parella. Hem perdut la xispa!

-Les dificultats de relació amb les families de cadascú.

-Gestió de l’arribada dels fills. Disminució del temps de parella.

-L’educació dels fills com a punt de conflicte. No ens posem d’acord.

-Dificultats per superar una infidelitat. Com podem tancar la ferida.