QUÈ ÉS UN TRASTORN BIPOLAR?

La característica essencial del trastorn bipolar és l’aparició d’episodis maníacos o hipomaníacos, que poden anar seguits d’episodis depressius majors. Per comprendre els diferents tipus de trastorn bipolar hem de definir què és un episodi maníaco, un episodi mixt i un episodi hipomaníaco.

Un episodi maníaco es caracteritza per un estat d’ànim anormalment elevat, expansiu (eufòric, anormalment bé, alegre) o irritable. Ha de durar almenys 1 setmana (o menys si requereix hospitalització).

A més han de donar-se almenys 3 símptomes si l’estat d’ànim és expansiu o 4 símptomes si l’estat és irritable de la següent llista:

• Augment de l’autoestima i grandiositat. El subjecte pot llançar-se a realitzar activitats per les quals no té especial talent com escriure un llibre, crear un gran projecte empresarial o publicitar un supòsit gran invent.

• Disminució de la necessitat de dormir. Fins i tot pot estar dies sense dormir sense experimentar cansament.

• Llenguatge verborreico. Fort, ràpid, perllongat i difícil d’interrompre. Si l’estat d’ànim és més irritable que expansiu el discurs es torna crític, hostil i fins i tot furiós.

• Fugida d’idees. Els pensaments van i vénen amb gran rapidesa i el subjecte dóna salts en el seu llenguatge d’un tema a un altre podent arribar a ser incoherent i desorganitzat.

• Distraibilidad.

• Augment de les activitats. Pot realitzar múltiples activitats (p. ex. sexuals, laborals, polítiques o religioses).

• Agitació psicomotora.

• Realització d’activitats plaents potencialment perilloses (p. ex. compres desmesurades, conducció temerària, inversions econòmiques arriscades o pràctiques sexuals inusuals).

Un episodi mixt es caracteritza per un període de temps d’almenys 1 setmana, en el qual gairebé cada dia es compleixen els criteris tant per a un episodi maniaco (descrit a dalt) com per a un episodi depressiu major.

Un episodi hipomaníaco es defineix com un període delimitat durant el qual hi ha un estat d’ànim anormal i persistentment elevat, expansiu i irritable que dura almenys 4 dies. Els símptomes descrits per a l’episodi hipomaníaco són idèntics als de l’episodi maníaco però amb 2 diferències: no pot haver-hi idees delirants i al·lucinacions, ni d’altra banda, l’episodi no és tan greu com per sofrir deterioració social o laboral important o per precisar hospitalització.

Doncs bé, els diferents tipus de trastorn bipolar són:

• Trastorn bipolar I : El característic d’aquest trastorn és l’aparició d’1 o més episodis maníacos o episodis mixts. És freqüent que els subjectes també hagin presentat un o més episodis depressius majors.

• Trastorn bipolar II : El característic d’aquest trastorn és l’aparició d’1 o més episodis depressius majors acompanyats per almenys 1 episodi hipomaníaco.