Què és la Fòbia Social?

La fòbia social, o trastorn d’ansietat social, es caracteritza per una por intensa, persistent i excessiu en resposta a una o més situacions socials o actuacions davant d’uns altres en les quals la persona es veu exposada a gent desconeguda o al possible escrutini per part dels altres. La persona tem ser observada, actuar d’una manera que sigui humillante o embarazoso o mostrar símptomes d’ansietat amb resultats similars d’humiliació o embaràs. Les situacions socials o actuacions en públic temudes s’eviten o se suporten amb una ansietat o malestar intensos. La fòbia interfereix marcadament en la vida de la persona o produeix un malestar clínicament significatiu. Si no fos així, només podríem parlar d’ansietat social o timidesa: malestar i inhibició més o menys generalitzada en presència d’altres persones, però amb un grau molt menor d’evitació i interferència que en la fòbia social i amb un curs menys crònic.

En els nens l’ansietat pot manifestar-se com lloros, berrinches, abraçades, quedar-se paralitzats o retirar-se de situacions socials amb gent desconeguda. Les persones reconeixen que la seva por és excessiva o irracional (p. ex., no és irracional la por a ser preguntat en classe quan un no sap la lliçó), encara que aquest reconeixement pot no donar-se en els nens. És comú l’ansietat anticipatoria fins i tot dies i setmanes abans d’afrontar la situació social o actuació en públic temudes.

Pot existir una preocupació a ruborizarse, a tremolar o a tenir nàusees o necessitat imperiosa de micció i de vegades la persona està convençuda que el seu problema principal és algun d’aquests símptomes de l’ansietat.