QUÈ SÓN ELS CONFLICTES FAMILIARS ?

Qualsevol tipus de problemàtica sorgida entre els diferents membres d’una família pot requerir d’una atenció professional per la gravetat i les conseqüències que es poden derivar d’aquestes desavinences.

Els problemes familiars més importants que requereixen atenció psicològica solen ser els següents:

• Problemes patern-filiessis . Poden presentar manifestacions molt diferents, els conflictes relacionats amb els pares que tenen una actitud poc implicada en la cura dels seus fills o els propis de pares que tenen una actitud sobreprotectora i limitadora de l’autonomia dels seus fills, o problemes relacionats amb la comunicació, amb la disciplina, amb les exigències paternes, amb la rebel·lia dels fills, amb la pèrdua d’autoritat dels pares, etc.

• Problemes de relació entre germans . També poden presentar manifestacions molt diferents, que van des de la rivalitat, la gelosia, la sobreprotección, la idealització, el menyspreu, les aliances amb els pares, etc. Aquests problemes suposen una deterioració important en la vida personal i familiar i solen donar lloc a problemes personals en cadascun dels germans.

La teràpia de conflictes familiars consisteix a realitzar una avaluació precisa de la interacció familiar que permeti establir cuales són els elements desencadenants dels conflictes per a continuació abordar amb els diferents membres de la família els necessaris canvis tant d’interpretació de les conductes dels altres com en els comportaments disfuncionales.