Què és l’Ansietat Generalitzada?

 

La característica principal d’aquest trastorn és la preocupació excessiva i persistent (més de la meitat dels dies durant almenys 6 mesos). Les expectatives solen ser catastròfiques sobre una amplia varietat de temes tals com el treball, els estudis, la família, la salut pròpia o la d’uns altres, els diners o altres temes de menor importància com poden ser les tasques domèstiques, fer gestions, reparacions del cotxe o qualsevol petit problema que es plantegi en les relacions interpersonals

La preocupació és excessiva ja que produeix una elevada ansietat tant en intensitat com en durada i no té proporcionalitat amb les probabilitats reals que es produeixi un esdeveniment negatiu. La persona tracta de poder controlar aquest estat de contínua preocupació però li resulta molt difícil. En els nens són els pares els que en observar-los poden percebre les dificultats d’aquests per poder controlar les seves preocupacions.

L’ansietat pot manifestar-se amb els següents símptomes:

  1. inquietud o impaciència
  2. fatigabilidad fàcil
  3. dificultat per concentrar-se o tenir la ment en blanc
  4. irritabilitat
  5. tensió muscular
  6. alteracions del somni (dificultat per conciliar o mantenir el somni, o sensació en despertar-se de somni no reparador)

Per complir els criteris de trastorn d’ansietat generalitzada s’han de complir 3 (o més) d’aquests símptomes d’ansietat (alguns dels quals han persistit més de la meitat dels dies durant els últims 6 mesos). En els nens només es requereix un.